lak 28 kudi da…

lak 28 kudi da,…………47 weight kudi da,
………kale rang da gate kudi da,
……bapu anda late kudi da
…..sohna ja clasmate kudi da..gate te krda wait kudi da activa bina break kudi dajanda e straight kudi da,
dimag vi bda great kudi dafacbook te account fake kudi da…

Author: Pankaj Malhotra

Share This Post On